តារា​ចម្រៀង​កូរ៉េ​ពូកែលេង​ទឹក​មុខ​ អ្នក​ណាក៏​ដឹង​! ហើយ​ការ​មិចភ្នែកក៏​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃការ​លេង​ទឹក​មុខ​ដែរ​។ ខណៈ​ដែល​អ្នកខ្លះពូកែ ប៉ុន្តែ​តារា​ចម្រៀង​ទាំង​ ៧ដួង​ខាង​ក្រោមនេះ​បែរ​មិនអាច​មិចភ្នែកបាន ទោះ​រៀនយ៉ាង​ណា​ក៏​មិន​ចេះ!

១/ Seulgi ក្រុម Red Velvet

 

 

 

២/ Minho ក្រុម SHINee

 

 

 

៣/ Sakura ក្រុម IZ*ONE

 

 

 

៤/ Jimin ក្រុម BTS

 

 

 

៥/ SinB ក្រុម GFRIEND

 

 

 

៦/ Irene ក្រុម Red Velvet

 

 

 

៧/ Mark ក្រុម NCT 127

 

 

ប្រ​ភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 6,739 times)