បបូរ​មាត់​ជា​ចំណុច​គួរ​ឱ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​ និង​មាន​គ្រប់​ទំហំ និង​ទម្រង់​ ហើយ​យើង​ដឹង​ច្បាស់​ថា បបូរ​មាត់​ទាំង​អស់​សុទ្ធ​តែ​ស្អាត​ៗ! ទាំង​នេះ​ជា​តារា​ចម្រៀង​កូរ៉េ ៧ ដួង​ដែលមាន​បបូរ​មាត់​ស្អាត​ប្លែកខុស​គេគួរ​ឱ្យ​ស្រឡាញ់​​​៖

1. BLACKPINK’s Jisoo

2. MONSTA X’s Hyungwon

3. SEVENTEEN’s Jun

4. Red Velvet’s Joy

5. DIA’s Chaeyeon

6. BTS’s Jin

7. Ha Sungwoon

ប្រភព៖ koreaboo

(Number Of Views: 4,351 times)