នៅ​ថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ Label SJ  ដែល​ជា​ភ្នាក់​ងារ​របស់​ក្រុម Super Junior បាន​ប្រាប់​ សារ​ព័ត៌មាន​អន​ឡាញ​មួយ​ចំនួន​ថា “Donghae ក្រុម Super Junior នឹង​ចេញ​ចម្រៀង​ទោល​ដំបូង​របស់​គាត់​។ វា​នឹង​ជា​អាល់​ប៊ុម​ឌីជីថល​ ដោយ​គ្រោង​ចេញ​នៅ​ចុង​ខែ​កុម្ភៈ”។

នេះ​ជា​ការ​ចេញ​ចម្រៀង​ទោលផ្លូវ​ការ​​ដំបូង​របស់​ Donghae ចាប់​តាំង​ពី​គាត់​បាន​បង្ហាញ​ខ្លួន​ក្នុង​សិល្បៈ​ដំបូង​ក្នងនាម​ជា​សមាជិក​របស់​ក្រុម Super Junior ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៥​។ ក្រៅពី​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ចម្រៀង​ក្នុងនាម​ជា​សមាជិក​របស់​ក្រុម​ចម្រៀង​នេះ Donghae បច្ចុប្បន្ន​កំពុង​មមាញឹក​ជាមួយ​នឹង​ក្រុម​រង​​ Super Junior D&E។ សូម​បន្ត​តាម​ដាន​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ពី​ការ​ចេញ​អាល់​ប៊ុម​ទោល​ដំបូង​របស់ Donghae!

ប្រភព៖ allkpop

(Number Of Views: 93 times)