ជា​រៀង​រាល់​ខែ Korean Business Research Institute តែ​ង​បញ្ចេញនូវ​បញ្ជី​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម​ចម្រៀង​ប្រុស​ស្រី​ដែល​កំពុង​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ភាព​ខ្លាំង​ជាង​គេ​។ យ៉ាង​ណា​មិញ ខែនេះ​ក៏​មិន​ខុស​ពី​ខែមុនៗ ប្លែក​ត្រង់​ការ​ប្រែប្រួលនៃចំណាត់ថ្នាក់​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។ ឆែក​មើល​បញ្ជី​ឈ្មោះ​ខាង​ក្រោម​!

១/ (G)I-DLE

២/ Red Velvet

៣/ LOONA

៤/ TWICE

៥/ BLACKPINK

៦/ MAMAMOO

៧/ Girls’ Generation

៨/ EVERGLOW

៩/ Apink

១០/ ITZY

១១/ Oh My Girl

១២/ MOMOLAND

១៣/ ANS

១៤/ APRIL

១៥/ WJSN

១៦/ GFRIEND

១៧/ DreamNote

១៨/ f(x)

១៩/​ AOA

២០/ Lovelyz

២១/ NATURE

២២/ DreamCatcher

២៣/ Berry Good

២៤/ GWSN

២៥/ IZ*ONE

២៦/ After School

២៧/ Girl’s Day

២៨/ cignature

២៩/ fromis_9

៣០/ Cherry Bullet

 

ប្រ​ភព៖  soompi

(Number Of Views: 2,682 times)