គ្រប់​គ្នា​សុទ្ធ​តែ​ដឹង​ថា​ ទម្រាំ​អាច​ចេញ​ច្រៀង​បាន​ តារា​ចម្រៀង​កូរ៉េ​ត្រូវ​ប្រើ​ពេល​ហ្វឹក​ហាត់​អស់​ពេល​យ៉ាង​យូរ​ ជា​ពិសេស​ការ​ដែល​ចេញ​មុខ​ក្នុង​នាម​ជា​សមាជិក​ក្រុម​ចម្រៀង​។ សមាជិក​ក្រុមនារី​​នីមួយៗ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើយ​ដោយ​មើល​មានតួនារីរៀង​ៗ​ខ្លួន ក្នុង​នោះ​មាន​ដូច​ជា​ អ្នក​ចម្រៀង​ប្រចាំក្រុម អ្នក​រាំប្រចាំក្រុម និង​ជាស្រីស្រស់​ប្រ​ចាំក្រុម។ ប៉ុន្តែ​ តារា​ស្រី​ទាំង​ ១១រូប​នេះ​បែ​ជា​អាច​កាន់​តួនារីពីរក្នុងពេល​តែ​មួ​យ​ នោះគឺទាំង​ច្រៀង ទាំង​រាំ! ហើយ​ពួកគេ​ត្រូវ​បាន​អ្នក​គាំទ្រ​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​សមាជិក​ក្រុម​ចម្រៀង​នារីដែល​មាន​សមត្ថភាព​ខ្លាំង​។

១/ Seulgi ក្រុម Red Velvet

 

 

២/ Rosé ក្រុម BLACKPINK

 

 

៣/ Jihyo ក្រុម TWICE

 

 

៤/ Chungha

 

 

៥/ Luna ក្រុម f(x)

 

 

៦/ Yeji ក្រុម ITZY

 

 

៧/ Wheein ក្រុម MAMAMOO

 

 

៨/ Bomi ក្រុម Apink

 

 

៩/ Eunbi​ ក្រុម IZ*ONE

 

 

១០/ Heejin ក្រុម LOONA

 

 

១១/ Mia ក្រុម EVERGLOW

 

 

 

ប្រភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 4,663 times)