ក្រុម​ចម្រៀង​នារី GFRIEND ចេញ​សេច​ក្ដី​ប្រ​កា​សថា​អាល់​ប៊ុមថ្មី​របស់​ពួក​គេនឹង​បញ្ចេញ​នៅ​ថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភៈ។ ដោយ​ឡែក​ ការកម្មង់ទិញ​នឹង​ចាប់​ផ្ដើមបើក​នៅ​ថ្ងៃទី២០ ខែមករា តទៅ។

នេះ​គឺ​ជា​ការវិល​វិញ​ផ្លូវ​ការ​លើក​ដំបូង​របស់​ GFRIEND ចាប់​តាំង​ពីផលិត​កម្ម Source Music ត្រូវ​បាន​ទិញ​យក​ដោយ​ផលិ​តកម្ម Big Hit Entertainment កាលពីខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩៕

 

ប្រភព៖  soompi

(Number Of Views: 253 times)