​ក្នុងរយៈ​ពេល​ច្រើន​ឆ្នាំកន្លង​មក​នេះ​ មាន​ក្រុម​ចម្រៀងបុរស​ជា​ច្រើន​ចូល​ចិត្ត​យក​ចម្រៀង​របស់​ក្រុម​នារី ទៅច្រៀង Cover ​ក្នុង​ការ​ប្រ​គំតន្ត្រីរបស់​ពួក​គេ។ ប៉ុន្តែមិន​មែន​មាន​ន័យ​ថា​ក្រុម​បុរស​ទាំង​នោះធ្វើ​បាន​ល្អ​ទាំង​អស់​ទេ​! ខាង​ក្រោ​ម​នេះ​ជា​វីដេអូទាំង​ ១០ របស់ក្រុ​ម​បុរស​ដែល​ច្រៀង​ Cover បទ​របស់​ក្រុម​នារី​បាន​ល្អ​ជាង​គេ នឹង​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នកទស្សនាជក់​ចិត្ត​ខ្លាំង​៖

១/ GOT7 –បទ “Dumb Dumb” (សំនៀង​ដើម: Red Velvet)

២/ SEVENTEEN –បទ  “Decalcomanie”(សំនៀង​ដើម: MAMAMOO)

៣/ THE BOYZ –បទ  “What Is Love?”(សំនៀង​ដើម: TWICE)

៤/ Super Junior –បទ  “GEE” (សំនៀង​ដើម: Girls’ Generation)

៥/ Stray Kids –បទ  “As If It’s Your Last” (សំនៀង​ដើម: BLACKPINK)

៦/ DAY6 –បទ  “Like OOH-AHH” (សំនៀង​ដើម: DAY6)

៧/ VIXX –បទ  “So Hot” (សំនៀង​ដើម:Wonder Girls)

៨/ B1A4 –បទ  “One Step, Two Step” (សំនៀង​ដើម:Oh My Girl)

៩/ BTOB –បទ  “You’re The Best” (សំនៀង​ដើម: MAMAMOO)

១០/ SF9 –បទ  “Run Devil Run” (សំនៀង​ដើម:Girls’ Generation)

 

ប្រ​ភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 3,242 times)