យោងតាម​ការ​បញ្ចេញ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​របស់​ Korean Business Research Institute ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​សមាជិក​ក្រុមចម្រៀង​បុរស​ដែល​ទទួល​បាន​ប្រិយ​ភាព​ជាង​គេ​ក្នុង​ខែមករា៖

១/ Jimin (BTS)

២/ V (BTS)

៣/  Cha Eun Woo (ASTRO)

៤/ Changmin (TVXQ)

៥/ Rowoon (SF9)

៦/ Jin (BTS)

៧/ G-Dragon (BIGBANG)

៨/ Jungkook (BTS)

៩/ RM (BTS)

១០/ Suga (BTS)

១១/ J-Hope (BTS)

១២/ Baekhyun (EXO)

១៣/ Minhyun (NU’EST)

១៤/ Dawon (SF9)

១៥/ Jung Yong Hwa (CNBLUE)

១៦/ Chani (SF9)

១៧/ Jinyoung (GOT7)

១៨/ Leeteuk (Super Junior)

១៩/ Kyuhyun (Super Junior)

២០/ Suho (EXO)

២១/ Park Kyung (Block B)

២២/ P.O (Block B)

២៣/ Chanyeol (EXO)

២៤/ Lee Dae Hwi (AB6IX)

២៥/ Taeyang (BIGBANG)

២៦/ Kai (EXO)

២៧/ Song Mino (WINNER)

២៨/ Jun (SEVENTEEN)

២៩/​ Sehun (EXO)

៣០/ Baekho (NU’EST)

 

ប្រ​ភព៖  soompi

(Number Of Views: 2,575 times)