ទិន្នន័យ​គិត​ចាប់​ពីថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ រហូតដល់​ថ្ងៃទី១០ ខែមករា​ ត្រូវ​បាន Korean Business Research Institute យកទៅធ្វើ​វិភាគ​ដើម្បីតាម​រកចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុមចម្រៀង​នារីដែល​ទទួល​បានប្រិយ​ភាព​ខ្លាំង​ជាង​គេ​ក្នុង​ខែនេះ​។ យោង​តាមលទ្ធ​ផល​បាន​ឱ្យដឹង​ថា Red Velvet គឺ​ជា​អ្នក​កាន់​កាប់​តំណែង​លេខ​១ ខណៈ​ដែល​ BLACKPINK ឈរ​នៅលេខ​រៀង​ទី២ ហើយ​ក្រុម​ (G)I-DLE ស្ថិត​នៅលេខ​រៀ​ង​ទី៣។​ ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម​ចម្រៀង​នារីដែល​មានប្រិយ​ភាព​ជាង​គេក្នុង​ខែមករា មាន​ដូច​បន្ត​បន្ទាប់​៖

១/​ Red Velvet

២/ BLACKPINK

៣/ (G)I-DLE

៤/ MAMAMOO

៥/ TWICE

៦/ Oh My Girl

៧/ Apink

៨/ AOA

៩/ ITZY

១០/ Girls’ Generation

១១/ WJSN

១២/ Lovelyz

១៣/ MOMOLAND

១៤/ APRIL

១៥/ GFRIEND

១៦/ DreamNote

១៧/ DreamCatcher

១៨/ LOONA

១៩/ EVERGLOW

២០/ fromis_9

២១/ LABOUM

២២/ EXID

២៣/ f(x)

២៤/ ANS

២៥/ Busters

២៦/ Cherry Bullet

២៧/ Girl’s Day

២៨/ CLC

២៩/ IZ*ONE

៣០/ Brown Eyed Girls

 

ប្រ​ភព៖  soompi

(Number Of Views: 3,405 times)