តារាចម្រៀង​ប្រុស​កូរ៉េ​សុទ្ធ​តែ​សង្ហាៗ និង​ស្អាត​ ប៉ុន្តែ​មិន​មែន​មាន​ន័យថា​ទម្រង់​ពួក​គេ​ត្រូវ​ខ្នាត​ទាំង​អស់​នោះ​ទេ។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​តារា​ប្រុស​ទាំង​ ១០របស់​កូរ៉េ ដែល​ល្បី​ថា​មាន​ស្លាយ​មុខ​ចំហៀង​ស្អាត​គ្មាន​ទាស់​ តាំង​ពី​ថ្ងាស ខ្ទង់​ច្រមុះ រហូត​ដល់​ថ្គាម!

១) Jeno ក្រុម NCT DREAM

២) V ក្រុម BTS

៣) Cha Eunwoo ក្រុម ASTRO

៤) Taeyong ក្រុម NCT 127

៥) J-Hope ក្រុម BTS

៦) Jinyoung ក្រុម GOT7

៧) Minho ក្រុម SHINEE

៨) Vernon ក្រុម SEVENTEEN

៩) Kim Wooseok ក្រុម UPT10TION

១០) Jungwoo ក្រុម NCT 127

 

ប្រ​ភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 5,660 times)