ពិ​ភព​ឧស្សាហកម្ម​ចម្រៀង​កូរ៉េ​ពោពេញទៅដោយ​ប្រ​ធាន​ក្រុម​ច្រើន​រាប់​សឹង​មិន​អស់ ប៉ុន្តែ​មិន​មាន​ន័យ​ថា​គ្រប់​គ្នា​សុទ្ធ​ត្រូវ​បាន​គេ​ទទួល​ស្គាល់ថា​ខ្លាំង​ និងមាន​​សមត្ថភាព​ទាំង​អស់​នោះទេ។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ប្រ​ធាន​ក្រុមចម្រៀង​នារី​ទាំង​ ៥ដួង​ ដែល​ត្រូវ​បានទទួល​កា​រ​សរសើរ​ថា​ជា​ប្រធាន​ក្រុម​ឆ្នើម​ជាង​គេ​ក្នុង​ចំណោម​ប្រធាន​ក្រុម​ដទៃ​ទៀត​ អាច​ដឹក​នាំក្រុម​របស់ពួក​គេធ្វើ​ដំណើរ​ទៅកាន់​ភាព​ជោគជ័យរហូតមក​ដល់​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​!

៥/ Soyeon ក្រុម (G)I-DLE

៤/ Irene​ ក្រុម Red Velvet

៣/ Jihyo ក្រុម TWICE

២/ Taeyeon ក្រុម Girls’ Generation

១/ Chorong ក្រុម Apink

 

ប្រ​ភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 2,778 times)