ព្រឹត្តិការណ៍​ទទួល​ពាន​រង្វាន់​ Gaon Chart Music Awards លើ​កទី៩ ត្រូវ​ប្រារព្ធ​ឡើង​កាល​ពីថ្ងៃទី៨ ខែមករា នៅសាលមហោស្រព Jamsil Arena ក្នុង​ទី​ក្រុង​សេអ៊ូល​ ដោយ​មាន​វត្ត​មាន​របស់​ Leeteuk ក្រុម Super Junior និង Lia ក្រុម ITZY ធ្វើ​ជាពិធីករ និងពិធីការិនី​។ កម្មវិធី​ទាំង​មូល​បាន​ប្រារព្ធឡើង​ដោយជោគ​ជ័យ​ជាមួ​យ​ការ​ចូល​រួម​របស់​បុគ្គល​ល្បីៗ​ជា​ច្រើន​។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​អ្នក​ឈ្នះក្នុង​កម្មវិធី៖

-ពាន់​រង្វាន់ The Artist of this Year, Digital Music Part December 2018: Ben

-ពាន់​រង្វាន់ The Artist of this Year, Digital Music Part January 2019: MC the Max

-ពាន់​រង្វាន់ The Artist of this Year, Digital Music Part February 2019: Hwasa ក្រុម MAMAMOO

-ពាន់​រង្វាន់ The Artist of this Year, Digital Music Part March 2019: Taeyeon ក្រុម Girls’ Generation

-ពាន់​រង្វាន់ The Artist of this Year, Digital Music Part April 2019: BOL4

-ពាន់​រង្វាន់ The Artist of this Year, Digital Music Part May 2019: Davichi

-ពាន់​រង្វាន់ The Rookie of this Year, Digital Music Part: ITZY

-ពាន់​រង្វាន់ The Rookie of this Year, Physical Album Part: TXT

-ពាន់​រង្វាន់ The K-Pop World Rookie: Stray Kids

-ពាន់​រង្វាន់ The K-Pop World Rookie: (G)I-DLE

-ពាន់​រង្វាន់ The Artist of the Year – Physical Part 1st Quarter: SEVENTEEN

-ពាន់​រង្វាន់ The Artist of the Year – Physical Part 2nd Quarter: BTS

 

-ពាន់​រង្វាន់ The Artist of the Year – Physical Part 3rd Quarter: SEVENTEEN

 

-ពាន់​រង្វាន់ The Artist of the Year – Physical Part 4th Quarter: EXO

 

-ពាន់​រង្វាន់ The Social Hot Star of this Year: BTS

-ពាន់​រង្វាន់ The Retail Album of this Year: BTS

-ពាន់​រង្វាន់ The Artist of this Year, Digital Music Part June 2019: Yoon Min Soo & Jang Hye Jin

 

-ពាន់​រង្វាន់ The Artist of this Year, Digital Music Part July 2019: Ben

-ពាន់​រង្វាន់ The Artist of this Year, Digital Music Part August 2019: Sunmi

-ពាន់​រង្វាន់ The Artist of this Year, Digital Music Part September 2019: AKMU

-ពាន់​រង្វាន់ The Artist of this Year, Digital Music Part October 2019: MC Mong

-ពាន់​រង្វាន់ The Artist of this Year, Digital Music Part November 2019: IU

-ពាន់​រង្វាន់ The Performer of this Year – Chorus: Joo Chan Yang

-ពាន់​រង្វាន់ The Performer of this Year – Musical Instrument Performance: Choi Hun, BOL4, (G)I-DLE

 

 

-ពាន់​រង្វាន់ The Lyricist of this Year: Min Yeon Jae (NCT127 – Highway To Heaven, Ben, Yoon Min Soo & Jang Hye Jin

 

-ពាន់​រង្វាន់ The Composer of this Year: Black Eyed Pilseung

-ពាន់​រង្វាន់ Song of the Year in INTL Pop: Anne-Marie

-ពាន់​រង្វាន់ The INTL Rising Star of this Year: Billie Eilish

-ពាន់​រង្វាន់ The Discovery of this Year – Band: N.Flying

-ពាន់​រង្វាន់ The Discovery of this Year – Ballad: Kassy

-ពាន់​រង្វាន់ The Hot Performance of this Year: NCT Dream

-ពាន់​រង្វាន់ The Hot Performance of this Year: Chungha

-ពាន់​រង្វាន់ The Style of this Year – Choreography: Choi Ri An

-ពាន់​រង្វាន់ The Style of this Year – Stylist: Choi Hee Sun

-ពាន់​រង្វាន់ The Popular Singer of this Year: Lim Jae Hyun

-ពាន់​រង្វាន់ Top Kit-Seller of this Year: EXO

-ពាន់​រង្វាន់ Music Steady Seller of the Year: Paul Kim

-ពាន់​រង្វាន់ The K-POP World Star: MONSTA X

-ពាន់​រង្វាន់ Record Production of this Year: MNH Entertainment

 

ប្រ​ភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 2,161 times)