ក្លាយ​ខ្លួន​ជា​ប្រ​ធាន​ក្រុម​គឺ​ជា​បន្ទុក​មួយ​ចំពោះ​តារា​ចម្រៀង​កូរ៉េ​ សូម្បី​ពេល​ខ្លះ​នៅ​ត្រូវ​មើល​ថែ​ខុស​ត្រូវ​សមាជិក​ដទៃ​ទៀត​ហាក់​ដូច​អ្នកចាត់​ការ​ម្នាក់​ដែរ​។ គ្រប់​គ្នា​ក៏​ដឹងហើយ​ថា​ក្រុម​ចម្រៀង​កូរ៉េ​មាន​ច្រើន​ រាប់​សឹង​មិន​អស់​​ ក្នុ​ងនោះក៏​មាន​ប្រ​ធាន​ក្រុមប្រ​ចាំក្រុម​នី​មួយ​ៗ​ដែរ​។ វា​គឺ​ជា​រឿង​ពិបាក​បើ​សិន​ត្រូវ​ជ្រើស​រើស​យក​ប្រ​ធាន​ក្រុម​ឆ្នើម​បំផុត​របស់​ក្រុម​ចម្រៀង​បុរស​។ ប៉ុន្តែដោ​យ​ផ្អែក​លើ​ការ​វិភាគ​របស់​អ្នក​លេងអ៊ីនធឺ​ណេ​ត​ អ្នក​ទាំង​ប្រាំ​នៅខាង​ក្រោម​នេះ​ត្រូវ​បាន​គេ​ដាក់ងារ​ឱ្យ​ជា​ប្រ​ធាន​ក្រុម​មុខ​ស្រស់ និង​ឆ្នើម​ជាង​គេ​ក្នុង​ចំណោម​ប្រ​ធាន​ក្រុម​ចម្រៀងបុរស​ទាំងអស់​នៅកូរ៉េ​៖

១/ Suho (EXO)

២/ RM (BTS)

៣/ S.coups (SEVENTEEN)

៤/ Seo Eungkwang (BTOB)

៥/ Taeyong (NCT)

 

ប្រ​ភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 4,263 times)