ខែធ្នូ​គឺ​ជា​ខែចុងក្រោយ​ក្នុង​ប្រតិទិន ប៉ុន្តែ​មិន​មែន​មាន​ន័យ​ថាតារា​​កូរ៉េ​នឹង​ផ្អាក​ចេញ​ចម្រៀងដើម្បី​លំហែ​កាយ​នោះ ផ្ទុយ​ទៅវិញ​ពួក​គេ​​កំពុងកម្ដៅ​សាច់​ដំ​ត្រៀម​ចាំការ​វិលវិញ​។ ឆែក​មើល​បញ្ជី​ឈ្មោះ​ខាង​ក្រោម​៖

ថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ

-Park Jin Young

ថ្ងៃទី២ ខែធ្នូ

-Kim Sejeong ក្រុម gugudan

ថ្ងៃទី៣ ខែធ្នូ

-Davichi

-WeGirls

ថ្ងៃទី៤ ខែធ្នូ

-CL

-Park Ji Hoon

ថ្ងៃទី៥ ខែធ្នូ

– Jun ក្រុម U-KISS

ថ្ងៃទី៦ ខែធ្នូ

-The Boyz

-JBJ95

ថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ

-Stray Kids

ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ

-Baek Yerin

ថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ

-Ailee

ថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ

-Oh Sae Bom

ក្រៅ​ពីតារាមួយ​ចំនួន​​ខាង​លើ នៅមាន​អ្នក​ផ្សេង​ទៀត​ក៏​ត្រៀម​ខ្លួន​វិលវិញក្នុង​ខែធ្នូនេះ​ដែរ​ ប៉ុន្តែនៅពុំទាន់​​ប្រ​កាស​កាល​បរិច្ឆេទ​នៅ​ឡើយ​ ដោយ​ក្នុង​នោះមាន​ដូច​ជា​៖ BoA, Kim Jae Hwan, និង Jiyeon ក្រុម T-ara៕

 

ប្រ​ភព៖  soompi

(Number Of Views: 2,394 times)