ព្រឹត្តិការណ៍ Asia Artist Awards ប្រ​ចាំឆ្នាំ២០១៩ ត្រូវ​បានប្រារព្ធ​ឡើង​កាល​ពីថ្ងៃ​ទី២៦ ខែវិច្ឆិកា នៅប្រ​ទេស​វៀង​ណាម​ ដោយ​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពី​តា​រាល្បីៗ​ជា​ច្រើន​។​​ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​អ្នកឈ្នះ​ពានរង្វាន់​ពីកម្មវិធី៖

– ពាន​រង្វាន់​ “Best Social Artist (Singer)” និង “Singer of the Year” (Daesang)_ TWICE

– ពាន​រង្វាន់​ “Performance of the Year (Daesang)” និង “Best K-Culture (Singer)”_ GOT7

– ពាន​រង្វាន់​ “Album of the Year (Daesang)” និង “Best Social Artist (Singer)”, “Best Icon”​_ SEVENTEEN

– ពាន​រង្វាន់​ “Rookie of the Year”​_ ITZY, AB6IX, និង TXT

– ពាន​រង្វាន់​ “Focus (Singer)” និង “STAR15 Popularity”​_ LOONA

– ពាន​រង្វាន់​ “Best Artist – Actor (Movie)” និង “Best Social Artist (Actor)”_ Yoona (Girls’ Generation)

– ពាន​រង្វាន់​ “AAA Groove”_ (G)I-DLE

 

– ពាន​រង្វាន់​ “Dongnam Media & FPT Polytechnic Popularity”​ និង “Top of K-Pop Record”_ Super Junior

 

– ពាន​រង្វាន់​ “Asia Celebrity Singer” និង “Song Of The Year”_ Red Velvet

– ពាន​រង្វាន់​ “Rookie (Actor)”_ Ong Seong Wu

– ពាន​រង្វាន់​ “Singer with Potential”, “STAR15 Popularity” និង “Best Emotive”_  Kang Daniel

– ពាន​រង្វាន់​ “AAA Groove”និង “STAR15 Popularity”_ Stray Kids

– ពាន​រង្វាន់​ “Best Producer” និង “Best Artist (Singer)”_ ZICO

– ពាន​រង្វាន់​ “Choice (Singer)”_ MOMOLAND

 

– ពាន​រង្វាន់​ “Best Icon (Singer)”_ CHUNG HA

– ពាន​រង្វាន់​ “Best Icon (Actor)”_ Jung Hae In និង Siwon (Super Junior)

– ពាន​រង្វាន់​ “Asia Celebrity (Singer)” និង “Best Musician”_ NU’EST

 

– ពាន​រង្វាន់​ “Asia Celebrity (Actor)”_ Ji Chang Wook

 

– ពាន​រង្វាន់​ “Best Artist – Actor (Drama)”_ Park Min Young

– ពាន​រង្វាន់​ “Actor of the Year” (Daesang)_ Jang Dong Gun

– ពាន​រង្វាន់​ “AAA Scene Stealer”_ Lee Kwang Soo

 

ប្រ​ភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 4,035 times)