ទិន្នន័យ​គិត​ចាប់​ពី​ថ្ងៃទី១៥​ ខែតុលា រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី១៥ ខែវិច្ឆិកា​ ត្រូវ​បាន​ Korean Business Research Institute យក​ទៅ​ធ្វើ​វិភាគដើម្បីតាម​សមាជិក​ក្រុម​ចម្រៀង​បុរស​ដែល​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ភាព​ជាង​គេ​ក្នុងខែនេះ​។ យោង​តាមលទ្ធ​ផល​បាន​ដោយ​ដឹង​ថា Jimin សមាជិក​របស់​ក្រុម BTS នៅតែរក្សា​តំណែង​បានល្អ​ ដោយឈរ​លើ​លេខ​រៀង​ទី១ ជា​មួយ​សំឡេង​ឆ្នោតចំនួន​​ ៩.៨៦១.១៧៦ ពិន្ទុ ខណៈ​ដែល​ G-Dragon ក្រុម BIGBANG ដែល​ថ្មីៗ​នេះ​ទើប​តែ​ចេញពីបំពេញ​កាតព្វ​កិច្ច​យោធា​ ស្ថិតនៅចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ២ ដោយ​ទទួល​បាន​សំឡេង​ឆ្នោត​ចំនួន​ ៨.៧៤៤.៤១៨ ពិន្ទុ ហើយ​ចំណែក​ឯលេខ​៣ បាន​ទៅលើ Jungkook ក្រុម BTS ដែល​រក​បាន​សំឡេង​ឆ្នោត​ចំនួន​ ៦.៨៤៥.៨៤៦ ពិន្ទុ។ ចំណាត់​ថ្នាក់​សមាជិក​ក្រុម​ចម្រៀង​បុរស​ដែល​ទទួល​បាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ភាព​ជាង​គេ​ក្នុង​ខែវិច្ឆិកា​មានដូច​បន្ត​បន្ទាប់​៖​

១/ Jimin (BTS)

២/ G-Dragon (BIGBANG)

៣/ Jungkook (BTS)

៤/ V (BTS)

៥/ Jin (BTS)

៦/ Suga (BTS)

៧/ Minhyun (NU’EST)

៨/ RM (BTS)

៩/ Cha Eun Woo (ASTRO)

១០/ Baekho (NU’EST)

១១/ JR (NU’EST)

១២/ Ren (NU’EST)

១៣/ Shownu (MONSTA X)

១៤/ Taeyang (BIGBANG)

១៥/ J-Hope (BTS)

១៦/ Daesung (BIGBANG)

១៧/ Ha Sung Woon (HOTSHOT)

១៨/ Sehun (EXO)

១៩/ Suho (EXO)

២០/ Song Mino (WINNER)

២១/ Chanyeol (EXO)

២២/ Choi Byung Chan (VICTON)

២៣/ Baekhyun (EXO)

២៤/ Aron (NU’EST)

២៥/ Kai (EXO)

២៦/ Kang Seung Yoon (WINNER)

២៧/ Rowoon (SF9)

២៨/ Kim Heechul (Super Junior)

២៩/ Youngjae (B.A.P)

៣០/ Kyuhyun (Super Junior)

 

ប្រ​ភព៖  soompi

(Number Of Views: 5,106 times)