ហាក់ដូ​ច​ BTS មិន​ត្រឹម​តែ​បង្កើតកំណត់​ត្រា​ជា​ច្រើន​ក្នុង​ដែនតន្ត្រី​ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែ​ក្នុងពិភព​ហ្គេមដែរ​។ ថ្មីៗ​នេះ ហ្គេមក្នុងទូរសព្ទដៃរបស់​ Netmarble ឈ្មោះ ‘BTS World’  ទទួលបានពានហ្គេមក្នុងទូរសព្ទដៃឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំនៅព្រឹត្តិការណ៍ពានរង្វាន់  2019 Golden Joystick Awards! ហ្គេមដ៏ល្បីនេះ​អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកគាំទ្រ​តំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង ពេលពួកគេចាត់ចែងការងាររបស់ក្រុមដ៏ល្បីក្នុងពិភពលោកនេះ៕

ប្រភព៖ allkpop

(Number Of Views: 640 times)