បុរស​រូប​រាង​សង្ហា​គឺ​ជា​មនុស្ស​ដែល​តែង​មាន​នៅក្នុង​ឧត្ដគតិ​របស់​ស្រីៗ​គ្រប់​គ្នា ហើយ​ផ្នែក​មួយ​នៃនិយមន្នន័យ​ពាក្យ​ថា​សង្ហា​នោះគឺ ស្មា​។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​តារាចម្រៀង​កូរ៉េ​ទាំង​ ៦ដួង​ ដែល​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​រើស​ដោយ​អ្នក​គាំទ្រទូទាំង​ពិភព​លោក​ ថា​ជា​បុរ​ស​ដែលស្មា​ស្អាត​ជាង​គេ​ក្នុង​ចំណោម​តារា​ចម្រៀងប្រុស​ផ្សេង​ទៀត​របស់​កូរ៉េ​៖​

១/ Kang Daniel

២/ Shownu (MONSTA X)

៣/ Leo (VIXX)

៤/ Jin (BTS)

៥/ Sehun (EXO)

៦/ JB (GOT7)

 

ប្រ​ភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 4,005 times)