កំពូល​ក្រុម​ចម្រៀង​បុរស​ SuperM បញ្ចេញ​រូប​រាង​ Light Stick ជា​ផ្លូវ​ការ​។ Light Stick ថ្មី​ត្រូវ​បាន​ច្នៃ​ឡើងជា​ដង​វែង​ពណ៌​ខ្មៅ ដោយ​មាន​តំណាង​អក្សរ S និង M ត្រូវ​ដាក់​ចំកណ្ដាល​។

Light Stick ផ្លូវ​ការ​មួយ​នេះ​មាន​ទទួល​កម្មង់​ទិញ​នៅតាម​ហាង​លក់​របស់​ SM៕

 

ប្រ​ភព៖  soompi

(Number Of Views: 1,805 times)