តារា​ស្រី​កូរ៉េទាំង​ ៣ដួង​នេះ​ធ្លាប់​មាន​ថ្ពាល់​ប៉ោងប៉ោង​គួ​រ​ឱ្យ​ស្រលាញ់​ ប៉ុន្តែ​នៅ​ពេល​ពួកគេសម្រេច​ចិត្ត​សម្រក​ទម្ងន់​ ទម្រង់​មុខ​ថ្មីក៏បង្ហាញ​រូប​រាង​ឡើង​ ដែល​ប្រា​កដ​ណាស់​ថា​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​ ជាពិសេស​ហ្វេនៗ​ធ្លាក់​ក្នុ​ងអន្លង់​ស្នេហ៍​សឹត​តែ​ភ្លាមៗ!

១/​ Jihyo (TWICE)

មុន​សម្រក​ទម្ងន់

ក្រោយ​សម្រក​ទម្ងន់​

 

២​/ Seolhyun (AOA)

មុន​សម្រក​ទម្ងន់

ក្រោយ​សម្រក​ទម្ងន់​

 

៣/ Suzy

មុន​សម្រក​ទម្ងន់

ក្រោយ​សម្រក​ទម្ងន់​

 

ប្រ​ភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 633 times)