ប្រ​ទេស​ថៃគឺ​ជា​ប្រទេស​មួយដែល​ស្ថិត​ក្នុ​ងទ្វីបអាស៊ី និងសម្បូរទៅដោយ​តំបន់ទេស​ចរណ៍​ជា​ច្រើន​ មិនចាញ់​ប្រទេស​ផ្សេង។ ដោយ​ឡែក កោះ​ទាំង​១០ ខាង​ក្រោម​នេះ​ក៏​ស្ថិត​ក្នុង​បញ្ជី​ឈ្មោះកន្លែងទេចរណ៍​ល្បីៗ​នៅក្នុង​ប្រទេស​ថៃដែរ​។

១០/ កោះ​ Khao Ping Khan

៩/ កោះ​ Ko Poda

៨/ កោះ​ Ko Samet

៧/ កោះ​ Ko Pha Ngan

៦/ កោះ​ Ko Lipe

៥/ កោះ​ Ko Chang

៤/ កោះ​ Ko Tao

៣/ កោះ​ Ko Samui

២/ កោះ​ Ko Lanta

១/ កោះ​ Ko Phi Phi

 

ប្រ​ភព៖  themysteriousworld

(Number Of Views: 724 times)