ប្រាកដ​ណាស់​ បើ​អ្នក​ចូល​ចិត្ត​អាយ​ដល​មួយ​ណា​ហើយ​ សូម្បី​តែ​កូន​ឆ្កែ​របស់​ពួក​គេ​ក៏​មិនលើក​លែង​! ចូល​ចិត្ត​ទាំង​ម្ចាស់​ ទាំង​កូន​ឆ្កែ ហើយ​នេះ​មាន​ន័យ​ថា​បើ​ម្ចាស់​ល្បី​ កូន​ឆ្កែក​របស់​ពួកគេ​ក៏​ត្រូវ​ល្បីដែរ​។ រូប​ភាព​ខាង​ក្រោម​នេះ​នឹង​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​បាត់​អារម្មណ៍​មួហ្មង ព្រោះ​​គួរ​ឱ្យ​ស្រលាញ់​ខ្លាំង​ណាស់​ពេល​ឃើញ​តារា​ក្នុ​ងដួង​ចិត្ត​របស់​អ្នក​នៅជា​មួយ​កូន​ឆ្កែ​របស់​ពួក​គេ​។

១/ V (BTS) និង​ Yeontan

២/​ Jennie (BLACKPINK) និង Kuma

៣/ Nayeon (TWICE) និង Kookeu

៤/ Seungkwan (SEVENTEEN) និង Bookeu

៥/ CHUNGHA និង Bambi

៦/ Joy (Red Velvet) និង Haetnim

៧/ Q (The Boyz) និង Gana

៨/ Younjae (GOT7) និង Coco

 

ប្រ​ភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 5,084 times)