នៅ​ថ្ងៃ​ទី៩ ខែតុលា អាខោន​ធ្វីតធឺ​ “Kpop Charts & News” បាន​បញ្ចេញ​ឈ្មោះ​ចំណាត់​ថ្នាក់​ទាំង​ ២០ របស់​វីដេអូចម្រៀង​របស់​កូរ៉េ​ដែល​មានអ្នក​​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ ២៤ ម៉ោង​ដំបូង​។ ឆែក​មើលវីដេអូចម្រៀង​ខាង​ក្រោម​!

១/ J-HOPE ច្រៀង​រួម​ជា​មួយ Becky G –បទ Chicken Noodle Soup (ចំនួន​អ្នក​ចុចមើល​: 2,219,267)

២/ TWICE –បទ Feel Special (ចំនួន​អ្នក​ចុចមើល​: 1,877,777)

៣/ ATEEZ –បទ WONDERLAND (ចំនួន​អ្នក​ចុចមើល​: 1,222,249)

៤/ BLACKPINK –បទ Kill this Love (ចំនួន​អ្នក​ចុចមើល​: 1,023,219)

៥/ BTS ច្រៀង​រួម​ជា​មួយ​ Halsey–បទ Boy With Luv (ចំនួន​អ្នក​ចុចមើល​: 928,824)

៦/ BLACKPINK –បទ DDU-DU DDU-DU (ចំនួន​អ្នក​ចុចមើល​: 759,466)

៧/ BLACKPINK –បទ Boombayah (ចំនួន​អ្នក​ចុចមើល​: 582,070)

៨/ TWICE –បទ FANCY (ចំនួន​អ្នក​ចុចមើល​: 541,858)

៩/ BTS –បទ DNA (ចំនួន​អ្នក​ចុចមើល​: 524,846)

១០/ PSY –បទ GANGNAM STYLE (ចំនួន​អ្នក​ចុចមើល​: 520,566)

១១/ AB6IX –បទ BLIND FOR LOVE (ចំនួន​អ្នក​ចុចមើល​: 503,148)

១២/ BTS –បទ IDOL (ចំនួន​អ្នក​ចុចមើល​: 457,113)

១៣/ BLACKPINK –បទ As if it’s Your Last (ចំនួន​អ្នក​ចុចមើល​: 438,417)

១៤/ SUPERJUNIOR –បទ I Think I (ចំនួន​អ្នក​ចុចមើល​: 426,571)

១៥/ BTS –បទ Mic Drop (Steve Aoki remix) (ចំនួន​អ្នក​ចុចមើល​: 387,127)

១៦/ BTS –បទ FAKE LOVE (ចំនួន​អ្នក​ចុចមើល​: 377,529)

១៧/ ITZY –បទ ICY (ចំនួន​អ្នក​ចុចមើល​: 371,503)

១៨/ EVERGLOW –បទ Adios (ចំនួន​អ្នក​ចុចមើល​: 318,722)

១៩/ BTS –បទ Fire (ចំនួន​អ្នក​ចុចមើល​: 314,068)

២០/ EXO –បទ Love Shot (ចំនួន​អ្នក​ចុចមើល​: 311,853)

 

ប្រភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 4,656 times)