មនុស្ស​ដែល​មាន​មុខក្មេង​មិន​ងាយ​នឹង​រក​បាន​ងាយៗ​ទេ​​ ប៉ុន្តែ​មិន​មែន​នៅក្នុ​ងវិស័យកម្សាន្ដ​របស់​កូរ៉េ​​ ជាពិសេស​ពេល​​និយាយ​ពី​តារា​សម្តែង​។ ខាងក្រោម​នេះ​ជា​តារា​សម្តែង​ទាំង ១៧ដួង​របស់​កូរ៉េ​ដែល​មាន​មុខ​មាត់​មិន​ចេះ​ចាស់​ ហាក់​ដូច​កាល​ពី​ចេញ​ដំបូង​យ៉ាងអីចឹង​!

Song Joong Ki

 

Jang Nara

 

Park Bo Gum

 

Shin Min Ah

 

Yoo Seung Ho

 

Lee Hyun Woo

 

Jung So Min

 

Han Ga In

 

Choi Ji Woo

 

Min Hyo Rin

 

Park Bo Young

 

Jung Hae In

 

Chun Jung Myung

 

Kim So Eun

 

Moon Geun Young

 

Yoon Eun Hye

 

Yang Se Jong

 

ប្រ​ភព៖  soompi

(Number Of Views: 544 times)