ដូច​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​បាន​ដឹង​ហើយ​ ក្រុម​ចម្រៀង​ប្រុសក្រោយ​បង្អស់​របស់​ផលិត​កម្ម SM មាន​សមាជិក​ដែល​ឋិត​ក្នុង​ក្រុម​ចម្រៀង​មួយ​ចំនួន​ដូច​ជា Taemin ក្រុម SHINee Kai ក្រុម EXO, Baekhyun, Taeyong និង​ Mark ក្រុម NCT, Ten និង Lucas ក្រុម WayV។

អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​អ៊ីន​ធឺណេត​ជា​ច្រើន​កំពុង​រិះ​គិត​ថា​ បើ​មាន​ក្រុម​ចម្រៀង​ស្រី SuperM តារា​ចម្រៀង​ស្រី​របស់ SM ណា​ខ្លះ​ដែល​នឹង​មាន​មុខ​ក្នុង​ក្រុម​នេះ​! បន្ទាប់​ពី​មាន​កិច្ច​ពិភាក្សាខ្លះ ទាំង​នេះ​អាច​ជា​តារា​ចម្រៀង​ស្រី​ដែល​អ្នក​គាំទ្រ​គិត​ថា​នឹង​មាន​វត្ត​មាន​​ក្នុង​ក្រុម​នេះ​៖

1. Taeyeon (Girls’ Generation)

តំណែង​: Main vocalist និង​ប្រធាន​ក្រុម​

2. Yuri (Girls’ Generation)

តំណែង​: Main Dancer

3. Krystal (f(x))

Position: Center, visual

4. Seulgi (Red Velvet)

តំណែង​: Main Dancer

5. Wendy (Red Velvet)

តំណែង​: Main vocalist

ប្រភព៖ allkpop

(Number Of Views: 1,348 times)