អ្នក​គាំទ្រ​ជា​ច្រើន​របស់ Mina កំពុង​បង្ហាញ​ការ​គំាទ្រ​យ៉ាង​កក់​ក្តៅ​ដល់​នាង​ ខណៈ​នាង​អាច​វិល​វិញ​ជាមួយ​នឹង​ក្រុម TWICE។

ថ្មីៗនេះ​ នាង​បាន​បង្ហាញ​វីដេអូ​ពញ្ញាក់​អារម្មណ៍​សម្រាប់​អាល់​ប៊ុម​វិល​វិញ​របស់​ក្រុម​ចម្រៀង​នេះ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា ‘Feel Special’ ហើយ​អ្នក​គាំទ្រ​កំពុង​បង្ហាញ​ការ​គំា​ទ្រ​ដល់​នាង​ក្នុង​បណ្តាញ​សង្គម​ធ្វីតធឺ​ដោយ​ប្រើ hashtags #FeelSpecialMina និង​ #OurSpecialMina ដោយ​  hashtags ទាំង​ពី​រនេះ​ជាប់​លេខ​ ១ និង​លេខ ២ នៅ​លើ​ធ្វីតធឺ​៕

ប្រភព៖ allkpop

(Number Of Views: 1,181 times)