តារា​កូរ៉េ​ទាំង​នេះ​ទោះ​រូប​ស្អាត​ តែមិនខ្មាស​ថត​រូប​ selfie ដែល​អាក្រក់​មើល​ទាល់​តែ​សោះ​។ ខណៈ​ពួក​​យើង​កំពុង​រក​របៀប​ថត​រូប selfie ឱ្យ​មើល​ទៅ​ស្អាត​ តារា​ទាំំង​នេះ​បែរ​មាន​គំនិត​ផ្ទុយ​ពីយើង​ទៅ​វិញ​ដោយ​ចង់​ថត​រូប​ selfie បែប​មិន​ស្អាត​។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​តារា​កូរ៉េ​ដែល​មាន​បំណង​ថត Selfie អត់​ស្អាត​៖

ChangSub (BTOB)

SungJae (BTOB)

Lee HaNui

ប្រភព៖ kpopmap

(Number Of Views: 3,569 times)