តារា​ចម្រៀង​ជា​ច្រើន​មាន​វិធី​ទាក់​ទាញចិត្ត​របស់​មនុស្ស​ដូច​ជាចាប់​ពី​ការ​​បញ្ចេញ​ចរិត​ស្អាត​គួរ​ឱ្យ​ស្រឡាញ់​ ការ​សម្លក់​សម្លឹង​គួរ​ឱ្យ​ទាក់​ទាញ​ឱ្យ​គេ​ចាប់​អារម្មណ៍​ខ្លាំង​ រហូត​ដល់​ការ​យក​ដៃ​វែក​សក់​។ ទន្ទឹម​នឹង​មាន​រូប​​ភាព​មាន​ចលនា​ជា​ច្រើន​របស់​កូរ៉េ​ដែលស្រស់​ស្អាត​គួរ​ឱ្យ​ស្រលាញ់​ យើង​បាន​ប្រមូល​រូប​ភាព​មាន​ចលនា​ចំនួន ៦ ដែល​ថ្មីៗ​នេះ​ទទួល​បាន​ការ​ពេញ​ចិត្ត​ច្រើន និង​ចំណាប់​អារម្មណ៍​ពី​អ្នក​គាំទ្រ​នៅ​កូរ៉េ​៕

HyeRi (Girl’s Day)

Sana (TWICE)

Suzy

Irene (Red Velvet)

ChaeYeon (I.O.I)

SeolHyun (AOA)

ប្រភព៖ kpopmap

(Number Of Views: 2,746 times)