​ក្រុម  SuperM មាន​ប្រធាន​ក្រុម​ហើយ​! Taemin បាន​ធ្វើការ​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​តាម​គណនី​អ៊ីន​ស្តាក្រាម​ជាមួយ​នឹង​សមាជិក​ក្នុង​ក្រុម​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​ជា​ពេល​ពួក​គេ​បាន​ជ្រើស​រើស​ Baekhyun ធ្វើ​ជា​ប្រធាន​ក្រុម​នេះ​។​

Taemin បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​សាធារណជន​ផ្ទុះ​សំណើច​ពេល​គេ​ឃើញ​គាត់​បដិសេធ​មិន​ព្រម​ធ្វើ​ជា​ប្រធាន​ក្រុម​នៅ​ពេល​គេ​ឱ្យ​យោបល់​គាត់​ឱ្យ​ធ្វើ​ជា​ប្រធាន​ក្រុម​។​ ប្រិយ​មិត្ត​អាច​ចុច​មើល​វីដេអូ​ទាំង​ស្រុង​នៅ​ខាងលើ​!

ប្រភព៖ allkpop

(Number Of Views: 1,604 times)