យោង​តាម​សេចក្តី​រាយការណ៍​មួយ​ចំនួន​នៅ​ថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឱ្យ​ដឹង​ថា Haena សមាជិក​ក្រុម Matilda ក៏បាន​សម្រេច​ចិត្តមិន​បន្ត​កុង​ត្រា​របស់​នាង​ជាមួយ​នឹង​ផលិតកម្ម Box Media Entertainment ដែរ​។ ពីមុន Dan-A និង​ Semmi  បាន​ប្រកាស​ប្រាប់​សា​រព័ត៌មាន​ថា ពួក​គេ​បាន​ចាក​ចេញ​ពី​ Matilda ហើយ​បន្ទាប់ពី​​កុង​ត្រា​របស់​ពួកគេ​បាន​ផុត​កំណត់​។​ Box Media បាន​ប្រាប់​សារ​ព័ត៌មាន​អន​ឡាញ​ថា “រួម​ទាំង Haena កុង​ត្រា​របស់​សមាជិក​ទាំង​អស់​បាន​ផុត​កំណត់​ហើយ​ ហើយ​ Matilda នឹង​ត្រូវ​រម្សាយ​”៕

ប្រភព៖ allkpop

(Number Of Views: 292 times)