អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​អ៊ីន​ធឺណេត​រាប់​ពាន់​នាក់​បាន​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើ​សរើសតារា​ចម្រៀ​ង​​ “ប្រុស​ស្អាត​ជាង​គេ​” ហើយ​ក្នុង​​ចំណោម​​អធិរាជ​សម្រស់​ក្នុង​សិល្បៈ​កូរ៉េ​ទាំង​អស់ ទាំំង​នេះ​ជា​តារា​ចម្រៀង​ប្រុស​ ៦ ដួង​ដែល​ឈរ​នៅ​កំពូល​តារាង!

លេខ ១  Kang Daniel (Wanna One) ទទួល​បាន 55,463 ​សម្លេង​

លេខ ២ Kim Wooseok (UP10TION/X1)  ទទួល​បាន 39,259 សម្លេង​

លេខ ៣  V (BTS) ទទួល​បាន​ 35,927 សម្លេង​

លេខ ៤ Hwang Minhyun (NU’EST/Wanna One) ទទួល​បាន​ 33,857 សម្លេង​

លេខ ៥ Park Jihoon (Wanna One) ទទួល​បាន 32,385 សម្លេង​

លេខ ៦  Kim Yohan (X1) ទទួល​បាន​ 31,386 សម្លេង​

ប្រភព៖ koreaboo

(Number Of Views: 3,129 times)