បច្ចុប្បន្ន​ ក្រុម IZ*ONE  កំពុង​ធ្វើ​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​តន្ត្រី​ទេសចរណ៍ “EYES ON ME” របស់​ពួក​គេ​នៅ​អាស៊ី​។ ពួក​គេ​បាន​ធ្វើ​ការ​ប្រគំ​តន្ត្រី​នៅ Fukuoka កាល​ពីថ្ងៃទី៩ ខែកញ្ញា ដែល​ជា​ពេល​រឿង​ពាក់​ព័ន្ធ​ពួក​គេ​បង្ហើប​តែ​មាត់​ធ្វើ​ពុត​ច្រៀង​បានកើត​​ឡើង​​។

ហាក់​ដូច​ជា​តែ  Ahn Yujin និង​ Choi Yena ដែល​ពឹង​ផ្អែក​លើ​ backtrack សម្រាប់​ការ​ប្រគំ​តន្ត្រី​ទំាង​មូល​។ អ្នក​គាំទ្រ​ជា​ច្រើន​អន់​ចិត្ត​ ព្រោះ​សូម្បី​តែ​អ្នក​ច្រៀង​នាំ​មុខ​ដ៏​សំខាន់​ប៉ុន្មាន​នាក់​ក៏​បង្ហើប​មាត់​ធ្វើ​ពុត​​ជា​ច្រៀង​ដែរ​។​

ម្យាង​វិញ​ទៀត ចំពោះ​បុគ្គល​មួយ​ចំនួន​វិញយក​ឱកាស​នោះ​ដើម្បី​សរសើរ​ពី​ការ​ចេះ​បត់​បែន​របស់ Yena។

តោះ​ប្រិយ​មិត្ត​មើល​វីដេអូ​របស់ពួក​គេនៅ​ខាង​ក្រោម​!

ប្រភព៖ koreaboo

(Number Of Views: 4,806 times)