ក្រុម​ចម្រៀង​ប្រុស UP10TION បាន​បង្ហាញ​ពណ៌​ផ្លូវការ​របស់​ពួក​គេ​បន្ទាប់​ពី​ប្រកាស​ឈ្មោះ​​ fan club ផ្លូវ​ការ​រប​ស់​ពួក​​គេ​បាន​រយៈ​ពេល ៣ ឆ្នាំ​! កំលោះ​ៗ​ទាំំង​​នេះ​នឹង​ប្រើ​ពណ៌​ ៣ (yellow UP, lemon chrome និង honey) ដែល​ស្រស់​ស្អាត​គួរ​ឱ្យ​ស្រឡាញ់​តំណាង​ឱ្យ​ fan club របស់​ពួក​គេ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា HONEY10!

ក្រុម​នេះ​បាន​និយាយ​ថា “ពណ៌​ផ្លូវ​ការ​តំណាង​ឱ្យ​ឱកាស​មួយ​ចំនួន​រវាង​ UP10TION និង​ HONEY10 ដែលនឹង​ត្រូវ​លាប​ពណ៌​ទឹក​ឃ្មុំ​ និង​ក្រូច​ HONEY UP!”

ប្រភព៖ allkpop

(Number Of Views: 147 times)