ក្នុង​ចំណោមក្រុម​ចម្រៀង​នារី​ទាំង​អស់​របស់​កូរ៉េ​ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ក្រុម​ទាំង ១០ ដែល​ធ្លាប់​បាន​ឈ្នះក្នុង​ការ​ប្រ​គំតន្ត្រី​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​ច្រើន​ជាង​គេ​!

១០/ KARA: ឈ្នះ 27 ដង

៩/ MAMAMOO: ឈ្នះ 34 ដង

៨/ 2NE1: ឈ្នះ 38 ដង

៧/ SISTAR: ឈ្នះ 43 ដង

៦/ Apink: ឈ្នះ 43 ដង

៥/ Wonder Girls: ឈ្នះ 44 ដង

៤/ GFRIEND: ឈ្នះ 59 ដង

៣/ Red Velvet: ឈ្នះ 64 ដង

២/ TWICE: ឈ្នះ 90 ដង

១/ Girls’ Generation: ឈ្នះ 100 ដង

 

ប្រ​ភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 2,732 times)