មាន​នៅ​ចាំ​​​មុខ​សមាជិក​ក្នុង​ក្រុម​ចម្រៀង​ណាមួយ​ពេល​ដែល​អ្នក​ស្គាល់​​ដំបូង​ទេ​? តារា​ចម្រៀង​ទាំង​នេះ​មាន​លក្ខណៈ​ស្រដៀង​គ្នា​ច្រើន​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​យើង​ពិបាក​ចំណាំ​ពួក​គេ​។ តោះ​ប្រិយ​មិត្ត​ទៅមើល​សមាជិក​ក្នុង​ក្រុម​ចម្រៀង​ដែល​មើល​ទៅ​ស្ទើរ​ដូច​ជា​កូន​ភ្លោះ​!

1. Seulgi ក្រុម Red Velvet  និង​ Irene

2. JinJin ក្រុម ASTRO និង​ MJ

3. Yuri, Chaewon ក្រុម IZ*ONE’ និង​ Yena

4. Wonwoo ក្រុម SEVENTEEN និង​ DK

5. Woozi ក្រុម SEVENTEEN និង​ Dino

6. Yuri ក្រុម Girl’s Generation និង​ Yoona

7. Bomi ក្រុម Apink និង​ Chorong

8. Jisoo ក្រុម Lovelyz និង​ Yein

ប្រិយ​មិត្ត​មាន​បាន​ស្គាល់​សមាជិក​ក្នុង​ក្រុម​ណា​ទៀត​ដែល​មាន​មុខ​ស្រដៀង​គ្នា​គួរ​ឋិត​​ក្នុង​បញ្ជី​ឈ្មោះ​នេះ​ដែរ​?

ប្រភព៖ koreaboo

(Number Of Views: 2,643 times)