ដោយ​មាន​អ្នក​ហ្វឹក​ហាត់​ត្រៀម​ចូល​សិល្បៈ និង​ក្រុម​ចម្រៀងជិត​រះ​ដ៏​មាន​ទេពកោសល្យ​​ជា​ច្រើន​ក្នុង​វិស័យ​ចម្រៀង​កូរ៉េ​ មាន​ក្រុម​ចម្រៀង​ជិត​បង្ហាញ​ខ្លួនខ្លះ​ដែល​សាធារណ​​ជន​​អន្ទះ​សា​ចង់​ឃើញ​ខ្លាំង​។ ក្នុង​ចំណោម​ក្រុម​ចម្រៀង​កូរ៉េ​ដែល​បាន​បង្ហាញខ្លួន​ដំបូង​ទាំង​នេះ​  ក្រុម​ខ្លះ​បាន​បង្ហាញ​នូវ​ប្រជា​ប្រិយ​ភាព​ដ៏​អស្ចារ្យ​របស់​ពួក​គេ​តាម​រយៈ​​ចំនួន​ការ​លក់​អាល់​ប៊ុម​ដំបូង​របស់​ពួក​គេ​។ តោះ​ប្រិយ​មិត្ត​ទៅមើល​ក្រុម​ចម្រៀង​កូរ៉េ​ទាំង ១០ ដែល​លក់​អាល់​ប៊ុមដំបូង​​របស់​ពួកគេ​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​​!

1. WANNA ONE – 1X1=1 (TO BE ONE)

លក់​បាន 802,045 កូពី​

2. EXO – MAMA 

លក់​បាន 528,460 កូពី​

3. NCT – NCT 2018 Empathy

លក់​បាន 361,792 កូពី​

4. JYJ – The Beginning

លក់​បាន 293,664 កូពី​

5. BLACKPINK – SQUARE UP

លក់​បាន  270,787 កូពី​

6. IZ*ONE – COLOR*IZ (IZ*ONE)

លក់​បាន  244,084 កូពី​

7. BTS – 2 Cool 4 Skool

លក់​បាន  200,484 កូពី​

8. TXT – The Dream Chapter: Star

លក់​បាន  189,338 កូពី​

9. TWICE – The Story Begins

លក់​បាន 183,632  កូពី​

10. AB6IX – B:COMPLETE

លក់​បាន 163,466  កូពី​

ប្រភព៖ allkpop

(Number Of Views: 500 times)