ក្រុម​ចម្រៀង​បុរស NCT 127 គ្រោង​នឹង​បង្ហាញ​ខ្លួន​លើ​ឆាកតន្ត្រី​ក្នុង​កម្ម​វិធី”Spotify on Stage in Midnight Sonic” នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៦ ខែសីហា​ ក្នុង​ប្រ​ទេស​ជប៉ុន​។ ប៉ុន្តែ​មុន​ដល់​ពេល​កម្ម​វិធី​ចាប់​ផ្ដើម Spotify បាន​ចេញ​សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ថា សមាជិក​ម្នាក់​របស់​ក្រុម NCT 127 ដែល​មាន​ឈ្មោះ Jungwoo នឹង​មិន​បង្ហាញ​វត្ត​មាន​ទេ​ដោយ​សារ​បញ្ហាសុខ​ភាព។ ដោយ​ឡែក​ Jungwoo ក៏​មិនបាន​បង្ហាញវត្ត​មាន​ជា​មួយ​ក្រុម​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ “Capitol Congress 2019” និង “2019 Idol Star Athletics Championships” ដែរ​។

យ៉ាង​ណា​មិញ​ នៅពេល​មាន​សំណួរសួរ​​ទាក់​ទង​នឹង​ Jungwoo ផលិ​តកម្ម SM ក៏​ប្រាប់​ថា “Jungwoo ពេល​នេះ​កំពុង​សម្រាក​ និង​ផ្អាក​ពីកម្ម​ភាព​ផ្សេងៗ​ជា​មួយ​ក្រុ​មរយៈ​ព្រោះ​​បញ្ហា​សុខ​ភាព​”។

ប្រ​ភព៖  soompi

(Number Of Views: 188 times)