នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៤ ខែសីហា​ ក្រុមចម្រៀង​នារី​របស់​ផលិ​តកម្ម Fantagio បាន​វិល​ខ្លួ​ន​មក​វិញ​ជា​មួយ​វីដេអូចម្រៀង​ថ្មី​មាន​ចំណងជើង​ថា “Tiki-Taka (99%) ដែល​ជា​បទ​ក្រប​មុខ​របស់​អាល់​ប៊ុម​ទី​ពីរ​ឈ្មោះ “WEEK END LOL”។ ទស្សនា​វីដេអូចម្រៀង​ខាង​ក្រោម​!

ប្រ​ភព៖  soompi

(Number Of Views: 68 times)