កាល​ពីថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ​’The Show’ ដែល​ជា​កម្មវិធី​របស់​ទូរទស្សន៍ SBS MTV បាន​ចាក់​ផ្សាយ​វគ្គ​ប្រចាំ​​សប្តាហ៍​របស់​ខ្លួន​សម្រាប់​សប្តាហ៍​ទី៣ នៃ​ខែសីហា​ ដោយ​មាន​វត្ត​មាន​របស់ Oh My Girl, JBJ95, Rocket Punch, CIX, FANATICS, TRCNG, VERIVERY និង​ក្រុម​ផ្សេង​ៗ​ទៀត​។​

បេក្ខភាព​ក្នុង​សប្តាហ៍​នេះ​ដែល​ទទួល​បាន​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​ ១ គឺ​ក្រុម Oh My Girl ដែល​ទើប​តែ​វិល​វិញ​ជាមួយ​បទ​ “BUNGEE”។ នៅ​ចុង​បញ្ចប់​ ក្រុម Oh My Girl បាន​ឈ្នះ​ពាន​ដំបូង​របស់​ពួក​គេ​ជាមួយ​បទ​ “BUNGEE”! សូម​ចូល​រួម​អបអរ​ក្រុម Oh My Girl! ប្រិយ​មិត្ត​អាច​ទៅមើល​ការ​វិល​វិញលើ​ឆាក​តន្ត្រី​​របស់​ពួក​គេ​នៅ​ខាង​ក្រោម​!

Oh My Girl

FANATICS – “SUNDAY”

PinkFantasy – “Fantasy”

FlaShe – “Talk”

Rocket Punch – “Love Is Over”

Rocket Punch – “Bim Bam Bum”

D1CE – “Wake Up”

The Rose – “Red”

VERIVERY – “Tag Tag Tag”

Venus – “Turn Signal”

CIX – “Movie Star”

GWSN – “RED-SUN (021)”

Norazo – “Shower”

TRCNG – “Missing”

JBJ95 – “Unreal”

JBJ95 – “Spark”

ប្រភព៖ allkpop

(Number Of Views: 99 times)