គ្រប់​គ្នា​តែង​និយាយ​ថា​ភាពស្រស់​ស្អាត​គឺ​ស្ថិត​នៅលើ​អាយុ តែ​មិន​មែន​សម្រាប់​តារា​កូរ៉េទេ​​។ ដែន​ដី​ខ្សែ​ភាព​យន្ត​ គឺ​ជា​កន្លែង​មួយ​​ដែល​បញ្ជាក់​យ៉ាង​ច្បាស់​ថា​តារា​ប្រុស​របស់​កូរ៉េ​ជាច្រើន​អា​ច​រក្សា​ភាព​ស្រស់​សង្ហា​របស់​ពួកគេ​បាន​បើ​ទោះបីពេល​នេះ​ឈាន​ចូល​ដល់​វ័យ​ ៤០ឆ្នាំ​ ក៏​ដោ​យ​។ ខាងក្រោម​នេះ​ជា​តារា​សម្តែង​ប្រុសទាំង​ ១៥រូប ដែល​អ្នក​ប្រហែល​មិន​ចង់​ជឿ​ទេ​ថា​ពួក​គេ​ជិត​មា​ន​វ័យ​ ឬក៏​លើស​វ័យ ៤០ឆ្នាំទៅ​ហើយ​៖

១/ Hyun Bin (៣៧ឆ្នាំ)

 

២/ Lee Joon Gi (៣៧ឆ្នាំ)

 

៣/ Lee Dong Wook (៣៨ឆ្នាំ)

 

៤/​ Jo In Sung (៣៨ឆ្នាំ)

 

៥/ Kim Nam Gil (៣៨ឆ្នាំ)

 

៦/ Jo Jung Suk (៣៩ឆ្នាំ)

 

៧/ Jin Goo (៣៩ឆ្នាំ)

 

៨/​Daniel Henney (៤០ឆ្នាំ)

 

៩/ Gong Yoo (៤០ឆ្នាំ)

 

១០/ Namgoong Min (៤១ឆ្នាំ)

 

១១/ Won Bin (៤២ឆ្នាំ)

 

១២/ So Ji Sub (៤២ឆ្នាំ)

 

១៣/ Ji Sung (៤២ឆ្នាំ)

 

១៤/ Song Seung Heon (៤៣ឆ្នាំ)

 

១៥/ Jang Hyuk (៤៣ឆ្នាំ)

 

 

ប្រ​ភព៖  soompi

(Number Of Views: 300 times)