ទិន្នន័យ​នៃ​ការ​បោះឆ្នោត​គិត​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី៩ ខែកក្កដា រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី១០ ខែសីហា ត្រូវ​បាន​ Korean Business Research Institute យក​ទៅធ្វើ​វិភាគ​ដើម្បី​តាមរក​ក្រុម​ចម្រៀង​បុរស​ដែល​ទទួល​បាន​ការពេញ​និយម​ខ្លាំង​ប្រ​ចាំខែនេះ​។ លទ្ធ​ផល​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖

១/ BTS

២/ EXO

៣/ NCT

៤/ PENTAGON

៥/ CIX

៦/ SEVENTEEN

៧/ Super Junior

៨/ WINNER

៩/ NU’EST

១០/ SHINee

១១/ ASTRO

១២/ INFINITE

១៣/ BTOB

១៤/ AB6IX

១៥/ TVXQ

១៦/ SF9

១៧/ VERIVERY

១៨/ MONSTA X

១៩/ VIXX

២០/ D1CE

២១/ TXT

២២/ FTISLAND

២៣/ IZ

២៤/ LIMITLESS

២៥/ VICTON

២៦/ HOTSHOT

២៧/ The Boyz

២៨/ ATEEZ

២៩/ JBJ95

៣០/ GOT7

ប្រ​ភព៖  soompi

(Number Of Views: 3,326 times)