ការ​ស្ទង់​មតិ​ថ្មី​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ក្នុ​ង​គោល​ចំណង​​រកតារា​ប្រុស​​កូរ៉េ​រូបណា​​​ដែល​គ្រប់​គ្នា​ចង់​ចំណាយ​ពេល​ជា​មួយក្នុង​រដូវ​ស្លឹក​ឈើ​ជ្រុះ​។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​លទ្ធផល​៖

១/ Kang Daniel (៥៥.៣%)

២/ Park Bo Gum (២២.៣%)

៣/ V (៦.២%)

៤/ Gong Yoo (៤.៦%)

៥/ L (៣.៣%)

ប្រ​ភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 421 times)