វិស័យ​កម្សាន្ត​បាន​ក្លាយ​ជា​ផ្នែកមួយ​ក្នុង​ជីវិតប្រ​ចាំ​ថ្ងៃរបស់​យើង​។ គ្រប់​ពេល​ដែល​យើង​អស់​កម្លាំង​បន្ទាប់​ពី​ធ្វើ​ការប្រ​ចាំ​ថ្ងៃ​ យើង​តែង​ចង់​ឱ្យ​ខ្លួន​ឯង​មាន​អារម្មណ៍ល្អ​ខ្លះ ហើយវិធី​បំបាត់​ការ​នឿយហត់​មួយ​ក្នុង​ចំណោមវិធីជា​ច្រើននោះ​គឺ ទស្សនា​ខ្សែ​ភាព​យន្ត​។ ដោយ​ឡែក​ ឧស្សាហកម្ម​ខ្សែ​ភាព​យន្តរបស់​កូរ៉េ​បាន​រីកលូតលាស់​មិន​ចាញ់​ខាង​ប៉ែក​អឺរ៉ុប​ប៉ុន្មាន​ទេ​ ហើយ​ប្រាកដ​ណាស់ ​​ក្នុង​មួយរឿង​ៗ​ត្រូវចំណាយ​ទុន​រាប់​រយ​លាន​ដុល្លា​រដើម្បី​បង្កើត​។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​តារា​សម្តែង​ប្រុស​របស់​កូរ៉េ​ទាំង ១០រូប​ ដែល​មាន​តម្លៃ​ខ្លួន​ខ្ពស់​ ក្នុង​ការ​ថត​រឿង​នីមួយ​ៗ៖

១០/ Ji Chang Wook (ក្នុង​មួយ​ភាគ: 42000 ដុល្លារ)

៩/ Song Joong KI​​ (ក្នុង​មួយ​ភាគ: 50300 ដុល្លារ)

៨/ Lee Jong Suk (ក្នុង​មួយ​ភាគ: 50300 ដុល្លារ)

៧/ Yoo Ah In (ក្នុង​មួយ​ភាគ: 58700 ដុល្លារ)

៦/ Lee Seung Gi (ក្នុង​មួយ​ភាគ: 59000 ដុល្លារ)

៥/ Lee Min Ho (ក្នុង​មួយ​ភាគ: 62000 ដុល្លារ)

៤/ So Ji Sub (ក្នុង​មួយ​ភាគ: 67000 ដុល្លារ)

៣/ Jo In Sung (ក្នុង​មួយ​ភាគ: 67300 ដុល្លារ)

២/ Hyun Bin (ក្នុង​មួយ​ភាគ: 83900 ដុល្លារ)

១/ Kim Soo Hyun (ក្នុង​មួយ​ភាគ: 84000 ដុល្លារ)

ប្រ​ភព៖  trendrr

(Number Of Views: 770 times)