បារាំង​ជា​ប្រ​ទេស​មួយ​ដែល​សម្បូរ​ទៅ​ដោយ​កន្លែង​កម្សាន្ត​ជា​ច្រើន​មិន​ចាញ់​​ប្រ​ទេស​ដ​ទៃ​ទៀតនៅលើ​ពិ​ភព​លោក​។ ប៉ុន្តែ​ជំនួស​ដោយសម្រស់​ធម្មជាតិ​ អាគារសំណង់​ចាស់​ៗ ក៏​ដូច​ជា​សំណង់​ថ្មី​​គឺ​ជា​អ្វី​ដែល​ទទួល​បានការ​ចាប់​អារម្មណ៍​ពី​ភ្ញៀវ​ទេសចរណ៍​។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​តំបន់​ទេសចរណ៍​ទាំង​ ១៥កន្លែង​របស់​ប្រ​ទេស​បារាំង​ដែល​អ្នក​មិន​គួរ​មើល​រំលង​៖

១/ Eiffel Tower

២/ Louvre Museum

៣/ Palace of Versailles

៤/ Côte d’Azur

៥/ Mont Saint-Michel

៦/ Loire Valley Châteaux

៧/ Cathédrale Notre-Dame de Chartres

៨/ Provence

៩/ Chamonix-Mont-Blanc

១០/ Alsace Villages

១១/ Carcassonne

១២/ Brittany

១៣/ Biarritz

១៤/ Rocamadour

១៥/ Prehistoric Cave Paintings in Lascaux

ប្រ​ភព៖  planetware

(Number Of Views: 304 times)