សត្វ​មាន់​ទាំង​អស់​មិន​មែន​កើ​ត​មកឱ្យ​គេ​ចិញ្ចឹម​ហើយ​យក​ទៅធ្វើ​ម្ហូប​តែ​ម្យ៉ាង​​នោះ​ទេ​! មនុស្ស​មួយចំនួន​ចូល​ចិត្ត​តែង​ខ្លួន​ឱ្យ​សត្វ​សំណព្វ​ចិត្ត​របស់​ពួកគេ​ ហើយ​ប្រាកដណាស់​ថា​មិន​លើក​លែង​សូម្បីតែ​មាន់​គួរ​ឱ្យ​ស្រលាញ់​ទាំង​អស់​នេះ!

ប្រ​ភព៖  boredpanda

(Number Of Views: 117 times)