ខណៈ​តារា​ចម្រៀង​កូរ៉េ​ល្បីៗ​ភាគ​ច្រើន​ឆ្លង​កាត់​រយៈ​ពេល​ហ្វឹក​ហាត់​ដល់​ទៅ ២ ឆ្នាំ​ តារា​ចម្រៀង​ទាំង​នេះ​អាច​ចូល​ប្រឡូក​ក្នុង​សិល្បៈ​ដំបូង​បាន​ដែរ​ដោយ​ឆ្លង​កាត់​ការ​ហ្វឹក​ហាត់​តែ​ប៉ុន្មាន​ខែ​ប៉ុណ្ណោះ​។ មាន​អ្នក​ណា​ខ្លះ តោះ​មើល​នៅ​ខាង​ក្រោម​!

1. Baekhyun ក្រុម EXO

រយៈ​ពេលហ្វឹក​ហាត់​៖ ៣ ខែ​

2. Chen ក្រុម EXO

រយៈ​ពេលហ្វឹក​ហាត់​៖ ៤ ខែ​

3. Lai Guanlin ក្រុម WANNA ONE

រយៈ​ពេលហ្វឹក​ហាត់​៖ ៦ ខែ​

4. Suzy ក្រុម Miss A

រយៈ​ពេលហ្វឹក​ហាត់​៖ ១០ ខែ​

5. Goo Hara ក្រុម KARA

រយៈ​ពេលហ្វឹក​ហាត់​៖ ៣ ខែ​

6. Kang Jiyoung ក្រុម KARA

រយៈ​ពេលហ្វឹក​ហាត់​៖ ២ សប្តាហ៍​

7. Jung Eunji ក្រុម Apink

រយៈ​ពេលហ្វឹក​ហាត់​៖ ២ ខែ​

8. Ryeowook ក្រុម Super Junior

រយៈ​ពេលហ្វឹក​ហាត់​៖ ២ ខែ​

9. Kyuhyun ក្រុម Super Junior

រយៈ​ពេលហ្វឹក​ហាត់​៖ ៣ ខែ​

ប្រភព៖ koreaboo

(Number Of Views: 671 times)