យោង​តា​ម​សារព័ត៌​មាន​ Joy News 24 ចេញ​កា​ល​ពី​ថ្ងៃ​ទី២ ខែមិថុនា​ បាន​ប្រាប់​ឱ្យ​ដឹង​ថា​ក្រុ​ម​ចម្រៀងបុរស PENTAGON នឹង​បញ្ចេញ​អាល់​ប៊ុមថ្មី​នៅ​ខែក្រោយ​ ហើយ​ខាង​ផលិត​កម្ម Cube Entertainment ក៏​ចេញ​មុខ​បញ្ជាក់​ដែរ​ថា​ នេះ​ជា​ព័ត៌​មាន​ពិត​។

PENTAGON” នឹង​ត្រលប់​មក​វិញ​ជា​មួយ​អាល់ប៊ុម​ថ្មី​នៅ​ពាក់​កណ្ដាល់​ខែកក្កដា​នេះ​ កុំ​ភ្លេច​រង់​ចាំ​មើល​ទាំង​អស់​គ្នា​៕

ប្រ​ភព៖  soompi

(Number Of Views: 100 times)