ក្រោយ​ពេល BTS បញ្ចេញ​វីដេអូចម្រៀង​សម្រាប់បទជប៉ុន​ដែល​មាន​ចំណង​ជើងថា “Lights” ពួក​គេ​ក៏​បាន​ក្លាយ​ជា​ប្រ​ធាន​បទ​សំខាន់​ក្នុ​ង ​Twitter។ វីដេអូចម្រៀង​ត្រូវ​បាន​បញ្ចេញ​កាល​ពី​វេលាម៉ោង ១២:០០ កាល​ពី​យប់​មិញ​។

បន្តិច​ក្រោយ​មកបន្ទាប់​ពីវីដេអូ​បាន​បញ្ចេញ​ hastage ដែល​ដាក់​ថា #LightsMVOutNow និង #LightsIsComing ត្រូវ​បាន​ចែក​រំលែក​ពាស​ពេញ​ Twitter។

ប្រ​ភព៖  soompi

(Number Of Views: 1,202 times)