នៅ​ថ្ងៃ​ទី១ ខែមិថុនា​ ផលិ​តកម្ម SM Entertainment បាន​យក​អាខោន​អ៊ីន​ស្តា​ក្រាមផ្លូវ​ការ​របស់​ EXO ដើម្បី​បង្ហោះ​ដំណឹង​ និង​រូប​ថត​ជុំ​គ្នា​មុន​ពេល​ D.O ចាក​ចេញ​ទៅបំពេញ​កាតព្វ​កិច្ច​យោធា​។ D.O ស្ថិត​ក្នុង​ស្ដាយ​សក់​ទាហា​ន​ ខណៈ​ដែល​សមាជិក​ផ្សេង​ទៀត​ហាក់​ដូច​សប្បាយ​ជា​មួយ​ការ​លេង​សើចដោយ​​ប៉ះ​សក់របស់​​ D.O។ D.O គឺ​ជា​សមាជិក​ទី​ពីររបស់​ EXO ​បន្ទាប់​ Xiumin ដែល​ត្រូវ​ចូល​បម្រើ​យោធា​។

View this post on Instagram

#weareoneEXO @weareone.exo

A post shared by EXO Official (@weareone.exo) on

សូម​ឱ្យ​សំណាង​ល្អកំលោះ​សង្ហា​ D.O!

ប្រ​ភព៖  allkpop

(Number Of Views: 234 times)