ក្រុម​ចម្រៀង​នារី (G)I-DLE បាន​វិល​ខ្លួន​ត្រលប់​មក​វិញ​សាជា​ថ្មី​ជា​មួយ​វីដេអូចម្រៀង​សម្រាប់​បទ “Uh-Oh” ដែល​ជា​ចម្រៀង​ក្របមុខ​នៃ​អាល់​ប៊ុម​ថ្មី​របស់​ពួក​គេ​។ ទស្សនា​វីដេអូចម្រៀង​ខាង​ក្រោម​!

ប្រ​ភព៖  soompi

(Number Of Views: 223 times)